Ucommerce Developer Edition
Reservdelar för Volvo och Volvo BM entreprenadmaskiner - BA Trading

Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Den nya Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018, på engelska kallad General Data Protection Regulation, (GDPR).

Vi tycker det är viktigt att du vet hur vi hanterar dina uppgifter så här svarar vi på några av de viktiga frågor du kan tänkas ha.

 

Vad gör ni med mina uppgifter?

De personuppgifter som du lämnar till oss används för att kunna administrera och fullfölja beställningar du gör hos oss. T.ex. namn och adress. För att fullfölja din beställning kan vi komma dela nämnda personuppgifter med våra samarbetspartners. T.ex. betalningsförmedlare, kreditupplysningsföretag och transportföretag. Den lagliga grunden för detta är att det är nödvändigt för att vi skall kunna fullgöra din beställning. Om du lämnar ditt personnummer (som organisationsnummer vid enskild firma), så behandlar vi det endast för att kunna inhämta en kreditupplysning om du har ansökt om att bli fakturakund hos oss.

 

Rätt till information

Du har rätt att gratis få veta vilka personuppgifter som finns registrerade hos BA Trading. Det gör du enklast genom att skicka en skriftlig underskriven begäran per post till adressen på vår kontakt-sida.

 

Rätt till rättelse

Eventuella felaktiga personuppgifter kan du självklart få rättade. Det kan du göra genom att skicka ett mail till info@batrading.se med vilken information du vill ha rättad (t.ex. adress).

 

Rätt att få din information borttagen

Du kan begära att din information tas bort (det finns undantag, t.ex. får vi inte radera information som lagen kräver att vi behåller). Det kan du göra genom att skicka en begäran till info@batrading.se.

 

Kommer mina uppgifter föras över några gränser inom eller utanför EU?

Vi tar emot och behandlar din information på vårt kontor i Sverige, men vi kan komma att dela din information med samarbetspartners. T.ex. använder vi program för webbstatistik där ditt IP-nummer kan överföras utanför Sverige, eller till fraktbolag för att kunna skicka din beställlning.

 

Hur säkert hanteras mina uppgifterna?

Vi använder brandväggar, antivirus och annan teknik för att hålla din information säker. Vi säkerställer att tillgången till vårt lokala nätverk är säkert och begränsat till kontorspersonalen.

 

Hur länge sparas min information?

Som kund hos oss så vill vi att du skall få ta del av erbjudanden. Så under ett år efter ditt senaste köp, så kan vi komma att använda din epostadress, adress och ditt telefonnummer för att skicka våra nyhetsbrev eller kundundersökning via e-mail, post och sms. Den rättsliga grunden för det är vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig som kund i marknadsföringssyfte. För detta kan vi också komma att dela dina personuppgifter med reklambyrå för t.ex. tryck och distribution.

Dina personuppgifter sparas inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden i samband med ditt köp såsom leverans och hantering av returer.

Om du särskilt lämnat ditt samtycke till att få nyhetsbrev, så sparar vi dina kontaktuppgifter tills du ber oss sluta skicka nyhetsbrev.

Dina personuppgifter kan sparas längre i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag.

 

Rätt att återkalla ditt samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller delar av samtycke du lämna tidigare om behandling av dina personuppgifter.

 

Rätt att göra invändningar

Du har alltid rätten att göra invändningar om vår hantering av dina personuppgifter. Kontakta i sånt fall på info@batrading.se.

 

Rätt till klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så kan du kontakta Datainspektionen.

 

Övrigt

Du har även rätt till så kallad dataportabilitet, där dina uppgifter kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig om du begär det.

 

Vem kontaktar jag om jag har frågor BA Trading & GDPR?

Det gör du enklast genom att skicka mail till info@batrading.se eller på tel 0152-325 00.